Teambuilding en veiligheid gaan hand in hand! Op een zonnige dag hebben we met z’n allen als één team de gevaren van brand leren kennen en bestrijden. Hopelijk zal er nooit brand zijn, maar een voorbereid team is er 2 waard!